RUT-avdrag 2016 städning

Nytt för 2016

  • Rotavdraget sänks till max 30 procent av arbetskostnaden. Rutavdrag medges fortfarande med 50 % av arbetskostnaden.
  • Det maximala avdraget för rutarbete halveras till 25 000 kr för personer som inte har fyllt 65 år. För att ha möjlighet att utnyttja 50 000 kr ska du ha fyllt 65 år vid årets ingång.
  • Rutavdrag för städning begränsas till att endast innefatta enklare städning eller annat rengöringsarbete samt flyttstädning.
  • Rutavdrag för matlagning slopas.

Det arbete som du söker rutavdrag för, ska tillhöra hushållsarbetets kärnområde och utföras i en bostad som du bor i eller använder som fritidsbostad eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad. Hushållsarbete som rengöring, underhåll och tvätt ger rätt till rutavdrag. Även barnpassning, omsorgstjänster och enklare trädgårdsarbete kan ge rätt till rutavdrag.

Exempel på hushållsarbete (RUT)

Rutarbete ger rätt till skattereduktion förutsatt att det är sådant arbete som tillhör hushållsarbetets kärnområde om det utförs i en bostad, som du bor i eller använder som fritidsbostad, eller som dina föräldrar bor i eller använder som fritidsbostad.

STÄDNING

Städning av bostad som sökanden själv använder ger rätt till skattereduktion. Skattereduktion medges även för städning av bostad som hyrts för kortare eller längre tid till exempel slutstädning av hyrd fritidsbostad.

FLYTTSTÄDNING

Flyttstädning och inflyttningsstädning i den nya bostaden ger rätt till rutavdrag.

FÖNSTERPUTSNING

Fönsterputsning som utförs i bostaden ger rätt till rutavdrag.

FÖRÄLDERS HUSHÅLL

Skattereduktion för rot- och rutarbeten som utförs i förälders hushåll ger rätt till skattereduktion.

Skattereduktion städning

Skattereduktion för rot- och rutarbeten medges med halva arbetskostnaden men sammanlagt högst 50 000 kronor per person och år. Eftersom andra avdrag görs först, kanske du inte kan utnyttja hela rot- eller rutavdraget. Du kan ju aldrig få mer i skatteavdrag än du ska betala i slutlig skatt. Du blir då återbetalningsskyldig.

Det är utföraren, till exempel snickaren eller målaren som du anlitat, som ansöker om ditt preliminära rot- och rutavdrag och begär utbetalning från Skatteverket. Din slutliga skattereduktion fastställs i samband med att din inkomstdeklaration godkänns. Du måste bo i bostaden och äga den för att få rotavdrag. Den du anlitar får inte vara närstående till dig. Från och med den 1 januari 2016 gäller nya regler för rot- och rutavdrag. Bland annat försvinner rutavdrag för matlagning.

Innehållet är hämtat från Skatteverkets hemsida under kategorin RUT & ROT, 2014-08-21 med tillägg 2016-01-11 från Mer om nya regler för rot- och rutarbete 2016, Skatteverket.

Fyll i en offertförfrågan

Fyll i en offertförfrågan snabbt och enkelt för: hemstädning, flyttstädning, storstädning, kontorsstädning eller trappstädning.